Ngừa Và Xử Lý Nợ Có Vấn Đề

Ngừa Và Xử Lý Nợ Có Vấn Đề

TS Lê Thẩm Dương

Chuyên Gia Cố Vấn Doanh Nghiệp

❌ NỢ XẤU CHÍNH LÀ RỦI RO TIỀM TÀNG DẦN ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP BỊ SỤT GIẢM

Trong kinh doanh, mua bán ngày nay là mua bán trả chậm. Vì thế có rất nhiều doanh nghiệp đã không thế thu hồi lại tiền hàng hoặc quỹ dự phòng rủi ro đã quá lớn khiến cho nhiều doanh nghiệp lao đao vì công nợ thậm chí làm cả năm doanh thu cao ngất ngưỡng mà không có lợi nhuận.

Đa có rất nhiều biện pháp đưa ra trong việc ngừa và xử lý nợ hiệu quả nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn theo lối mòn cũ và không có biện pháp cụ thể gây ra lãng phí ngân sách rất lớn:

  • Không có chính sách rõ ràng về công nợ, không có hợp đồng ràng buộc khi mua bán.
  • Bị bế tắc trong việc không có dòng tiền, doanh thu thì cao nhưng lợi nhuận không có.
  • Luôn tin tưởng lẫn nhau mà không cần thẩm định lòng tin hay tài sản đảm bảo của đối tác.
  • Không lập quỹ dự phòng rủi ro hoặc công nợ vượt quá quỹ dự phòng mà doanh nghiệp đặt ra.

Khóa học “NGỪA VÀ XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ” do Trường doanh nhân PR phối hợp cùng TS Lê Thẩm Dương trực tiếp giảng dạy giúp trang bị những tri thức toàn diện nhất, những năng lực cốt lõi nhất mà một lãnh đạo, quản lý trong công ty/ tổ chức cần phải có.

Giá: 2.600.000 ₫

No items found.