Quản Trị Nhân Tài

Quản Trị Nhân Tài

TS Lê Thẩm Dương

Chuyên Gia Cố Vấn Doanh Nghiệp

ĐỂ QUẢN TRỊ NHÂN TÀI BẮT BUỘC NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHẢI LÀ NGƯỜI TÀI

Trong nền kinh tế kết nối, để quản trị người tài là cực kì khó. Người có tài luôn được những công ty khác săn đón, nhưng lương không phải là yếu tố huyệt tử để giữ chân nhân tài. Mà đó là những tố ngoài lương.

Những sai lầm nghiêm trọng trong việc quản trị nhân tài mà doanh nghiệp thường mắc phải:
- Coi lương là yếu tố quyết định mà bỏ quên đi các yếu tố tinh thần của người tài.
- Nhân tài luôn phát huy bệnh ngôi sao mà không chịu hợp tác với những người khác.
- Công tư không rõ ràng, thiếu sự minh bạch trong quản trị.
- Độc đoán, coi thường ý kiến của họ và áp đặt ý chí của bản thân lên họ.

Khóa học “QUẢN TRỊ NHÂN TÀI” do Trường doanh nhân PR phối hợp cùng TS Lê Thẩm Dương trực tiếp giảng dạy giúp trang bị những tri thức toàn diện nhất, những năng lực cốt lõi nhất mà một lãnh đạo, quản lý trong công ty/ tổ chức cần phải có.

Giá: 2.600.000 ₫


No items found.