Quản Trị Sự Thay Đổi

Quản Trị Sự Thay Đổi

TS Lê Thẩm Dương

Chuyên Gia Cố Vấn Doanh Nghiệp

TRONG THẾ GIỚI KINH DOANH, CÓ MỘT THỨ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI, ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ THAY ĐỔI

Quản trị sự thay đổi chưa bao giờ là một công việc đơn giản. Trong bối cảnh hiện nay không thay đổi đồng nghĩa với chết nhưng khi không biết cách thay đổi thì chúng ta còn chết sớm hơn nhiều.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang băn khoăn và không biết phải thay đổi những gì, thậm chí còn không có tư tưởng thay đổi. Không thay đổi đồng nghĩa với những thất bại như:

– Không hiểu được tầm quan trọng của sự thay đổi, nhiều công ty sau khi có một số thành tựu thì suy sụp do “ngủ quên trên chiến thắng”

– Ngộ nhận doanh nghiệp làm lâu năm và không cần cải tiến vẫn có thể cạnh tranh được với các đối thủ mới

– Không xác định được vấn đề cần thay đổi, thay đổi một cách mơ hồ, phi lý

– Không hiểu vai trò đặc biệt quan trọng của người lãnh đạo quá trình thay đổi

– Không tạo được văn hóa tham dự cho nhân viên, tổ chức là một bộ máy cấp bậc cồng kềnh và cũ kỹ

Khóa học “QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI (CẢI TIẾN – TÁI CẤU TRÚC – TÁI LẬP)” do Trường doanh nhân PR phối hợp cùng TS Lê Thẩm Dương trực tiếp giảng dạy trang bị những tri thức toàn diện nhất, những năng lực cốt lõi nhất mà một lãnh đạo, quản lý trong công ty/ tổ chức cần phải có.

Giá: 3.600.000 ₫


No items found.