Nền Tảng Học Online - TS Lê Thẩm Dương

TÍNH BỀ RỘNG

Từ kiến thức kinh doanh cho doanh nghiệp đến các chương trình kỹ năng mềm.

TÍNH CHIỀU SÂU

Độ sâu về mặt chuyên môn trong từng chuyên đề được giảng dạy.

TÍNH HIỆN ĐẠI

Độ nóng và tính thời cuộc của những kiến thức được giảng dạy.

TS LÊ THẨM DƯƠNG

Tôi THÀNH CÔNG sao BẠN không thể? TS Lê Thẩm Dương nhắc nhở các BẠN TRẺ muốn thành công trong cuộc đời phải thay đổi TƯ DUY đột phá, tìm kiếm và theo đuổi ĐAM MÊ, hiểu rõ BẢN THÂN và xác định SỞ TRƯỜNG của mình và trở thành người CHIẾN THẮNG nhờ chỉ số EQ cao. Với sứ mạng lan tỏa tri thức đến nhiều người Việt Nam hơn, TS Lê Thẩm Dương cùng với các cộng sự xây dựng nên cộng đồng này để giúp lan tỏa những trí thức nhanh hơn, tiện lợi hơn và nhiều hơn đến tất mọi người.

Duong
1

Giảng Viên

+10800

Học Viên

18

Khoá Học

38

Năm Kinh Nghiệm Giảng Dạy

Nhận một khoá học miễn phí

Đăng kí ngay để nhận khoá học miễn phí

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Đối Tác Của Chúng Tôi