Quản Trị Tài Chính Cá Nhân

Quản Trị Tài Chính Cá Nhân

TS Lê Thẩm Dương

Chuyên Gia Cố Vấn Doanh Nghiệp

Giá: 1.699.000 ₫

❌TRONG GIAI ĐOẠN KHỦNG HOẢNG KINH TẾ XÃ HỘI, “QUỸ TÀI CHÍNH DỰ PHÒNG RỦI RO” LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ THIẾU ĐỐI VỚI MỖI CÁ NHÂN”


NHỮNG LỢI ÍCH KHI MUA KHÓA HỌC :

⚠️ Khóa học chuyên sâu về “Tài chính cá nhân” lần đầu tiên TS Lê Thẩm Dương giảng dạy

⚠️ Hiểu được tầm quan trọng của “Tài chính cá nhân

⚠️ Hiểu rõ con đường từ “Làm thuê” đi tới” Tự do tài chính”

⚠️ Nắm bắt được những nguyên tắc sử dụng tiền thông minh

⚠️ Phương pháp dự phòng rủi ro Khi khủng hoảng tới

Khóa học online “Tài chính cá nhân” do Trường doanh nhân PR phối hợp cùng TS Lê Thẩm Dương giúp trang bị những tri thức toàn diện nhất, những năng lực cốt lõi nhất mà một lãnh đạo, quản lý trong công ty/ tổ chức, một cá nhân mong muốn làm giàu cần phải có


⚠️ ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA KHÓA HỌC

• Chiến lược tài chính từ giai đoạn “Làm thuê” đến “Tự do tài chính”

• Những yếu tố ảnh hưởng tới thành công trong cuộc đời

• 4 chiến lược tài chính dành cho cá nhân

• Các chiến lược sử dụng tiền

• Những nguyên tắc phòng ngừa rủi ro tài chính

• Nguyên tắc 6 lọ


✅ NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chủ đề 1: Tổng quan: Tài chính cá nhân là gì?

Chủ đề 2: Tư tưởng chiến lược

Chủ đề 3: 4 chiến lược tài chính

Chủ đề 4: Các nguyên tắc sử dụng tiền

TS Lê Thẩm Dương

Chuyên Gia Cố Vấn Doanh Nghiệp