Tổng Quan Về Quản Trị Kinh Doanh

Tổng Quan Về Quản Trị Kinh Doanh

TS Lê Thẩm Dương

Chuyên Gia Cố Vấn Doanh Nghiệp

Trong thời kỳ kinh tế hội nhập, Quản trị kinh doanh ngày càng khẳng định rõ vai trò và tầm quan trọng của mình đối với sự phát triển của Doanh nghiệp. Đây là một ngành nghề năng động và rộng lớn đòi hỏi kiến thức và kỹ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua khóa học này, chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu về Quản trị kinh doanh để giúp các bạn trẻ và chủ doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về lĩnh vực này.Giá: 699.000 ₫

Giá: 599.000 ₫


No items found.